Miljøråd tatt ut av sammenheng gir feilaktige politiske beslutninger

Når rådgivning tas ut av sammenheng og brukes feilaktig som underlag for viktige politiske beslutninger, reagerer selvfølgelig Asplan Viak.  En ukritisk og direkte overføring av miljøberegninger fra ett prosjekt over til et annet, er ikke riktig fremgangsmåte. Det er gode grunner for å velge betong i det nye Regjeringskvartalet.

Miljørådgiver Sigrid Strand-Hanssen skriver i sin kommentar i Aftenposten blant annet dette: «Optimal materialbruk i Regjeringskvartalet er en debatt som bør romme mer enn en diskusjon om tre vs. betong. Hensyn til miljø, brukere, kulturarv, sikkerhet med mer skal ivaretas, og vi må legge grundige, nøytrale og tverrfaglige vurderinger som fundament for beslutningene vi tar. Miljøanalyse og livsløpsvurdering (LCA) er et eget fagfelt med komplekse problemstillinger og mange variabler som det krever spesialkompetanse for å undersøke.

Hver analyse må sees i kontekst av hvilke premissgivende forutsetninger som ligger til grunn for den konkrete oppgaven som skal løses. Dessverre opplever vi som miljørådgivere at våre faglige vurderinger ofte blir likestilt med innspill fra aktører som ikke nødvendigvis har kompetanse til å vurdere faget. Vi godtar ikke at valg styres av bransjeorganisasjoner innen andre fagspørsmål og kan heller ikke godta det når det gjelder miljø» Les hele artikkelen

Foto: Statsbygg og Team Urbis

Vi i FABEKO er helt enige i Asplan Viaks synspunkter og disse er de samme som betongbransjen har fremmet, blant annet gjennom Byggutengrensers artikkel