Miljøstandard for betongproduksjon

Endelig er den her – en veiledning som skal bidra til å etablere en felles miljøstandard for betongproduksjon i Norge. Veiledningen finnes som en egen trykket versjon, men vil også om kort tid bli gjort tilgjengelig for FABEKOs medlemmer i elektronisk versjon med tilhørende skjemaer.    

Denne veiledningen kan brukes som et verktøy for betongprodusenter til arbeidet med å oppnå ønsket standard med tanke på ytre miljø.

Verktøyet er tenkt brukt til å utføre internkontroll av virksomheten for å kartlegge status, lage en risikovurdering og en plan med tiltak til forbedring samt oppfølging.

Veiledningen vil være til nytte både for miljøsertifiserte bedrifter, fyrtårnbedrifter og ikke-sertifiserte bedrifter. For sistnevnte kategori vil veiledningen forhåpentligvis kunne være til hjelp også i forbindelse med arbeidet for å tilnærme seg en sertifisering.

Veiledningen er delt opp i to deler – en del som omhandler selve standarden, knyttet opp mot lovverk og bestemmelser, og en del som gir anbefalinger til oppfølging av lover og bestemmelser.

FABEKO ønsker med dette å etablere en miljøstandard for betongproduksjon og betongleveranser som minst tilfredsstiller gjeldende regelverk (lover og standarder) samt lokale myndigheters krav. Arbeidet inngår som en del av en felles handlingsplan i mur- og betongbransjen med klimagassregnskap og andre miljøparametere som tema.

Miljøstandarden finner du på medlemssidene.