Dette er miljøvennlig betong- videoer fra frokostmøte 14-2-18

Tekna Bygg og Anlegg arrangerte frokostmøte om miljøvennlig betong 14. februar. Innledere var Jan Eldegard Hjelle fra FABEKO og Ketil Søyland fra Norconsult.

Møtet ble streamet og videoer fra presentasjonene er gjort tilgjengelig på Teknas hjemmesider.

Miljøvennlig betong gir miljøgevinst både fordi den fremstilles med mindre CO2-utslipp, lavere energiforbruk og fordi den gjerne inneholder alternative bindemidler som reststoffer fra andre typer industri, som flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra stålindustri. For å oppnå de beste miljøegenskapene må imidlertid også design og prosjektering sørge for å utnytte betongens egenskaper på optimale måter. Møtet hadde de følgende undertemaene:

  • hvordan utvikle miljømål i prosjektene?
  • hvordan gjennomføre miljøriktig prosjektering for å sikre bærekraftige betongløsninger?
  • hvordan kan betongens miljøegenskaper forbedres gjennom tiltak i sementproduksjonen?