Nå kommer det nettbaserte A0-kurset for sjåfører

Fra 19. mai kan du ta A0-kurset på nett. Dette har vært et sterkt ønske fra betongprodusenter og leverandører av betongpumpetjenester for å redusere tidsbruk til reiser. Corona-situasjonen har gjort at det er innført midlertidige ordninger for kompetansegivende kurs under Betongopplæringsrådet. Dette gjør det enklere å tilpasse utdanningen til nettkurs. Påmelding her

Det nye kompetansekurset består av tre deler: Et nettkurs som må tas før et felles obligatorisk nettkurs via Teams og en eksamen (tas hos din arbeidsgiver).
Kurset er en del av et opplæringsprogram for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører ihht kompetansekravene gitt i NS-EN 206 + NA.
Nettkurset du tar på forhånd kan du gjennomføre i ditt eget tempo og består av 11 kapitler med oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. Det opprettes en egen Facebook-gruppe for dette kurset hvor du kan stille spørsmål til foreleser og de andre deltakerne som følger det samme kurset. Her kan du stille spørsmål og utveksle faglige erfaringer.
Det obligatoriske nettkurset (3 timer via Teams), tar du sammen med de andre kursdeltakerne.
Eksamen tar du hos din arbeidsgiver etter det felleskurset. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen.
Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.
Skjema med personopplysninger og praksis sendes til kursarrangør senest sammen med eksamensoppgaven. Etter dette sendes skjema til BOR.
Kompetansebevis med godkjente klasser sendes ut etter behandling av BOR