Nå utvikles framtidens miljøsertifiserte betongfabrikker

FABEKOs miljøkomite videreutvikler foreningens miljøveileder og arrangerer workshop på Gardermoen torsdag 15. november. Dette skal være en hjelp i arbeidet fram mot miljøsertifisering av bedriftene. I workshopen vil det bli presentert eksempler på hvordan bedriftene kan gå fram for å møte krav til Internkontroll, håndtering av vaskevann på fabrikk, prøvetaking av vann og håndtering av betongrester.

Hovedmålgrupper:

  • Betongprodusenter som ønsker å forbedre miljøforholdene i bedriften
  • Material- og utstyrleverandører som utvikler ny teknologi
  • Rådgivere som bistår industrien i miljøforhold
  • Ansatte hos Fylkesmannen som er satt til å følge opp lover og forskrifter innen miljø

Arrangementet ligger i kalenderen