Nordland Betongs avdeling i Fauske er Årets betongfabrikk

Stolte vinnere av prisen Årets Betongfabrikk 2019. F.v. Tore Mosand, Torgeir Kristensen og André Johnsen i Nordland Betong.

Nordland Betongs fabrikk i Fauske er en av tre moderne betongfabrikker bedriften har i Nordland. Under Fabrikkbetongkonferansen 4. april vant de prisen som Årets betongfabrikk i Norge.

På industriområdet ved sjøen i Fauske har det vært betongproduksjon siden midten av 1970-tallet.

– Gjennom flere oppgraderinger og fornyelser fremstår den moderne fabrikken nå som et forbilde både miljømessig og teknisk. På den åtte måls store industritomten mottas alt tilslag med båt, en transportform med lavt miljøavtrykk, heter det i begrunnelsen fra juryen.

I 2015 fikk bedriften en stor kontrakt for betongleveranser til et større tunnelprosjekt nord for Fauske og året etter en enda større kontrakt på et prosjekt syd for Fauske. Nordland Betong besluttet da å investere i en ny betongfabrikk som sto ferdig i 2017. Det ble bygget nytt blandeanlegg med siste utgave av styringssystem, flåtestyring med GPS i alle betongbiler og et 600 kvadratmeter oppvarmet innendørs lager for sand og andre materialer. I mars 2019 passerte den nye fabrikken 50.000 kubikkmeter produsert betong. Dette er et høyt volum tatt hensyn til at tettstedet Fauske har i overkant av 6.000 innbyggere.

Miljøsatsing
Fabrikken i Fauske er vinterisolert og har et moderne gassdrevet oppvarmingsanlegg. Bilflåten leies av lokale underleverandører og det foregår en kontinuerlig fornyelse slik at mer enn halvparten av bilene allerede har EUR 6- motorer.

Produksjonsanleggene skal nå miljøsertifiseres i henhold til NS-EN ISO 14001. Fabrikken i Fauske fikk sitt miljøsertifikat fra Kontrollrådet i juni 2018.

Nordland Betong har utarbeidet EPD for betong og registrert denne hos EPD-Norge og utarbeider prosjektspesifikke EPDer på forespørsel fra kundene ved hjelp av FABEKOs web- baserte EPD-verktøy som er utviklet av Østfoldforskning.

Returbetong brukes til støping av «Europe-blokker» som selges i lokalmarkedet. Fabrikken i Fauske har bygget et vaskeanlegg for biler og utstyr med tre-kammer sedimentasjonsanlegg etter FABEKOs retningslinjer. To av kamrene er overdekket og tette for å ivareta vinterforhold og begrense tilførsel av overvann. Vannet fra sedimentasjonsanlegget gjenbrukes til vask av biler og gjenværende finstoff leveres til godkjent mottak.

Fabrikkområdet er ryddig og har fast dekke med bruk av belegningsstein og heller i betong samt støttemurer. Disse betongproduktene er produsert av andre avdelinger i Nordland Betong.

Fabrikken har tett kontakt med annen industri på området og private naboer. Det er gjennomført tiltak for å redusere støy ved lossing av båter og dette har bidratt til at det nå ikke skal være klager fra naboer.

Kompetansebygging
Nordland Betong har vært godkjent lærebedrift av Nordland Fylkeskommune siden 2014 og utdannet fagarbeider i betongfaget i samarbeid med en entreprenørkunde. I tillegg har de ansatte gjennomført kurs med kompetansebevis for betongproduksjon. Personer ansatt hos innleide transportører har kompetansebevis som betongsjåfør.

Markedsorientering
Bedriften markerer seg i det regionale markedet, både ut mot kunder og inn mot politikere og myndigheter. Daglig leder er synlig i media og arbeider aktivt for å bedre både bransjens- og bedriftens rammebetingelser. Bedriften deltar i styringsgruppen for Betongklyngen N3C (Norwegian Cold Climate Cluster), som fra 2018 har Arena-status hos Innovasjon Norge med mål om å fremme bruken av betong i arktisk klima. Bedriften er også i gang med et større treårig prosjekt for resirkulering og gjenbruk av betong og dette prosjektet mottar såkalte Skattefunn-midler.

– Juryen er imponert over den moderne betongfabrikken som ligger mellom fjord og fjell i Salten. Betongfabrikken fyller alle kriterier for prisen og stikker seg dessuten frem som en samfunnsengasjert og innovativ bedrift, heter det i en uttalelse fra juryen.

Juryen består av:
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
John Sunde, Norcem
Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Vi gratulerer vinneren!

Foto: Byggeindustrien