NS-EN 206/prNA er på høring til 10. mai

NS-EN 206/NA (Betong – spesifikasjoner, egenskaper, framstilling og samsvar – Nasjonalt tillegg) er hovedstandarden som FABEKOs medlemmer skal følge for betongproduksjon og leveranser. Den ligger til grunn for sertifiseringen gjennom Kontrollrådet. Ny utgave er nå på høring.

Standard Norge har vedtatt å sende forslag til en revidert utgave av det nasjonale tillegget ut på høring med frist 10. mai. Norsk Betongforening har temaet oppe i webinar onsdag 6. mai kl 1500 så følg med der.

Dette nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA:2020 vil erstatte NS-EN 206/NA:2017.
Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K007 Referansegruppen for betongområdet
Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen SN/K007.

Vi ber om at kommentarer sendes innen fristen til hbu@standard.no

alternativt til oss i FABEKO innen 7.mai