Miljøstandard

Ny miljøstandard for betongproduksjon

FABEKO har i 1. kvartal 2019 revidert miljøstandarden for betongproduksjon samt publisert eksempler for hvordan miljøoppgavene kan løses på betongfabrikken.
FABEKOs medlemmer kan laste ned Miljøstandarden og eksemplene etter innlogging.


Vi har laget et nytt kapittel som gir noen eksempler på hvordan de ulike oppgavene kan utføres. Temaene er:

«Starthjelp til betongvirksomheter som ønsker miljøsertifisering etter ISO14001:2015
«Prøvetaking og dokumentasjon av utslippsvann»
«Prøvetaking og dokumentasjon av betongslam»
«FABEKOs forslag til normverdier for innholdet i utslippsvann fra betongfabrikk»
«Disponering og gjenbruk av returbetong og betongslam»
«Drift av sedimentasjonsanlegg»

Medlemmene kan etter innlogging laste dokumentene ned her

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger til forbedringer.