Ny rapport fra NBs miljøkomite

Betongens gode egenskaper som et miljøvennlig materiale er vel kjent av mange. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å finne dokumentasjon på miljøegenskapene til betong. Den nye rapporten fra NBs miljøkomite sammenstiller informasjon om emisjoner, utlekking og stråling fra betong samt betongavfall.

NB nye rapport har fått nummer 7 er nå klar med tittelen «Miljøegenskaper til betong»
Miljøkomiteen er en av flere fagkomiteer i Norsk Betongforening og arbeider med å fremme betong som et bestandig og bærekraftig bygningsmateriale, samt fremskaffe korrekt informasjon om betong og miljø.

Rapportens undertittel har riktignok fått en ekstra ‘k’ men det er klekket ut ny kunnskap så da får det heller være.

Du kan lese rapporten her