Ny versjon av NB37 er publisert

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB37) er nå tilgjengelig i revidert 2019-versjon.

Den ble publisert første gang i 2015 og har hatt stort gjennomslag som referansedokument i prosjekter med miljøambisjoner og krav til klimagassutslipp. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke. Siden 2015 har byggebransjens ambisjonsnivå, kunnskapsnivået, markedssituasjonen og
dokumentasjonsverktøy vært i sterk utvikling, og det har derfor vært nødvendig å gjennomføre en revisjon av publikasjonen.

De viktigste endringene som er gjennomført i denne versjonen av NB37 er:

– Grenseverdiene for lavkarbonklassene er nå ensidig gitt for betongens fasthetsklasser, i forrige versjon var grenseverdiene gitt for kombinasjoner av fasthetsklasse og bestandighetsklasse
– Bransjereferansen er justert noe ned
– Lavkarbonklasse C er fjernet
– Lavkarbonklasse B og A har grenseverdier som enten er justert litt ned, eller er holdt uforandret.
– Lavkarbonklasse Pluss og Ekstrem er nye klasser som er strengere enn klasse A, og som krever spesielle tiltak, i mange tilfeller begrenset av reglene for materialsammensetning i NSEN 206+NA.

Betong i disse klassene må også forventes å ha begrenset tilgjengelighet i markedet.

Ved valg av lavkarbonklasse for hver enkelt konstruksjonsdel må den prosjekterende først kartlegge lokal tilgjengelighet av lavkarbonbetong. De valgte lavkarbonklassene gir realistiske generiske verdier som kan inngå i et foreløpig klimagassregnskap. Det blir deretter opp til entreprenør og betongleverandør å dokumentere at riktig lavkarbonklasse er oppnådd ved hjelp av
miljødeklarasjoner (EPD’er). EPD’ene skal også brukes til å dokumentere endelig klimagassregnskap for betongkonstruksjonen.

Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 må forventes å bli revidert på nytt så snart det foreligger behov for dette. Det er derfor viktig å bruke siste tilgjengelige versjon av denne publikasjonen ved spesifikasjon av lavkarbonbetong.

Arbeidsgruppen for revisjonen har bestått av:
– Sverre Smeplass, Skanska Norge AS (leder),
– Lars Busterud, SCHWENK Norge AS
– Tom Fredvik, Norcem AS
– Øyvind Sæter, Unicon AS
– Ole Garborg Østrem, Block Berge Bygg AS