Nye alminnelige betingelser

FABEKO har i mai utarbeidet forslag til nye alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong. Bakgrunnen for revideringen er blant annet erfaringer som medlemsbedriftene har meldt tilbake etter utbruddet av COVID-19.

De nye utgavene foreligger både på norsk og engelsk og er sendt ut til medlemsbedriftene. Hovedformålet med de alminnelige betingelsene er å sikre HMS-forhold ved betongleveranser samt å avklare ansvarsforhold ved bestillinger, endringer og leveranser.  Betingelsene bygger også på ansvarsforhold som angis i standarden NS-EN 206:NA som regulerer hvordan fabrikkblandet betong skal leveres.