Nye betingelser for leveranser av pumpetjenester

FABEKO tar nå fram et nytt forslag til generelle salgs- og leveringsbetingelser for pumpetjenester for å sikre at vesentlige forhold som blant annet regulerer HMS-forhold er ivaretatt. Planen er å ferdigstille disse i januar 2019 og deretter blir de også oversatt i engelsk utgave.

Disse betingelsene vil gjelde leveranser av selvstendige pumpetjenester til kunde som defineres som mottaker av betong på byggeplassen/entreprenøren. Det gjelder andre betingelser for leveranser av fabrikkbetong til byggeplass. Disse betingelsene som sist ble revidert i 2017, vil deretter bli gjennomgått for å sikre at forhold rundt formidling av pumpetjenester fra betongprodusent er klart ivaretatt i betongprodusentens betingelser.