Nye brukere av EPD-generatoren

Tirsdag 6. februar hadde FABEKOs Tommy Cielicki satt opp et nytt EPD brukerseminar sammen med Mie Vold fra Østfoldforsking. 17 deltakere fra FABEKOs medlemsbedrifter gjennomførte denne gangen det obligatoriske kurset for å få sin personlige brukerprofil til verktøyet.

Det er stadig økende etterspørsel etter miljødokumentasjon for den betongen som FABEKOs medlemmer leverer. Det betyr at det er behov for å utdanne nye brukere av den EPD-generatoren som er utviklet av Østfoldforskning på vegne av FABEKO og Betongelementforeningen. Dette nettbaserte verktøyet gjør bedriftene i stand til å ta fram miljødokumentasjon for sine egne betongtyper, raskt og rimelig.

Selskapet LCA.no AS er nå det selskapet som drifter EPD-generatoren og dette er heleid av Østfoldforskning as. Østfoldforskning er et ideelt aksjeselskap som eies av Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Utviklingsfond, Østfold Energi, COWI, Høyskolen i Østfold og de ansatte.

FABEKO har avtale med LCA.no om vedlikehold og reverifisering av EPD-generatoren slik at den er oppdatert i tråd med gjeldende standarder.