Nye alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

FABEKO har utarbeidet nye alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong i to versjoner:

Vi anbefaler medlemmene å benytte de nye tekstene når de evt. utarbeider egne salgs- og leveringsbetingelser

Det er viktig å merke seg første kapittel som blant annet definerer anvendelsesområdet:

«Disse Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser (” Betingelsene”) og Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste (”Prislisten”) gjelder ved ethvert kjøp av fabrikkblandet betong mellom Leverandøren og Kjøperen med mindre kjøpet reguleres av ufravikelige bestemmelser i Kjøpsloven (lov nr. 27/1988) eller Forbrukerkjøpsloven (lov nr. 34/2002). Ved konflikt mellom bestemmelser i Betingelsene og/eller Prislisten og bestemmelser i særskilt avtale mellom partene skal bestemmelsene i den særskilte avtalen ha forrang. Ved konflikt mellom Betingelsene og Prislisten skal bestemmelsene i Prislisten ha forrang. Bestemmelser i NS 8409 gjelder ikke med mindre de er inntatt i og får rang som særskilt avtale mellom partene. For betongpumpetjenester gjelder de særskilte salgs- og leveringsbetingelser selv om tjenesten har sammenheng med et kjøp av fabrikkblandet betong.