Nye prognoser for byggemarkedet

Prognosesenteret har 11. mai oppdatert  prognosene for byggemarkedet i perioden 2020–2022.
Prognosene er basert på siste tids utvikling i markedet, og alle tabeller og markedskommentarer er blitt oppdatert.

I denne leveransen har de i tillegg beskrevet ulike scenarioer over og under sitt hovedscenario/prognose, basert på konsekvenser for markedene gitt ulike endringer i forutsetningene.

Alle som abonnerer på Prognosesenterets rapporter har nå fått disse nye prognosene. Hovedkonklusjonen i prognosene er at det er store fall i igangsettingen i byggemarkedet for 2020 i byggemarkedet- spesielt gjelder dette for oppstart av nye boligbygg. Anleggsmarkedet synes å holde seg sterkt men dette vil avhenge av at vedtatte prosjekter igangsettes.

Prognosesenteret utarbeider nå rapporten «Markedsblikk» for FABEKO og vi vil distribuere denne til medlemmene i begynnelsen av juni.