Nye prognoser for utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet

Prognosesenteret har nå sendt ut sine prognoser for utviklingen i byggingen av boliger, yrkesbygg og anlegg. FABEKOs medlemmer har tilgang til disse rapportene ved innlogging på medlemssidene på www.fabeko.no. En kortversjon er tilgjengelig her

Hovedtrenden er at boligbyggingen vil ligge bak fjoråret mens yrkesbygg vil ligge ca på samme nivå i 2018 som i 2017.

Basert på de nye estimatene vil Prognosesenteret utvikle en justert «FABEKOs markedsblikk» som blir distribuert til medlemmene.