Nye rutiner for fakturaer i FABEKO

Vi forenkler vår håndtering av fakturaer og innfører elektronisk handelsformat (EHF). Som ett ledd i forenklingen av vår interne håndtering av innkommende post har vi fått nye adresser for fakturamottak. Faktura til FABEKO Servicekontoret – Org. Nr. 987 884 223 kan sendes som på elektronisk handelsformat (EHF) eller som vedlegg til en e-post.

Elektronisk handelsformat (EHF):

FABEKO Servicekontoret kan motta faktura på elektronisk handelsformat (EHF).

Faktura på e-post:
Du kan sende din faktura som vedlegg i en e-post direkte til vårt økonomisystem.
Vedlegget / fakturaen ) skal da være i .PDF-format.
Når denne forsendelsesmåten benyttes er det viktig at det kun sendes en (1) faktura per e-post. Fakturaen kan være på flere sider, men de må alle være i det samme vedlegget.
Fakturaen vil automatisk hentes ut av e-posten så eventuell informasjon skrevet i selve e-posten blir ikke lest.

Vi kan ikke motta fakturaer elektronisk der fakturaen ikke er med som et vedlegg i eposten.
( Dette gjelder f.eks fakturasystem, der man må klikke på en lenke for å hente fakturaen selv )

E-post adressen for mottak av faktura pr epost er: mb.19168@xledger.net