Ny styreleder i FABEKO Lars Haagen Børrud

Nytt FABEKO-styre valgt

På FABEKOs Generalforsamling torsdag 4. april ble det valgt nytt styre.

Styret i FABEKO består nå av følgende personer:

Lars Haagen Børrud, Skedsmo Betong AS- styreleder
Knut L. Tiseth Unicon AS- nestleder
Svein Atle Berge Ølen Betong AS
Otto Poulsen, NorBetong AS
Tore Mosand, Nordland Betong AS
Marianne Berge, Ryfoss Betong AS

Suppleanter til styret er Inger Dahle fra Sylteosen Betong og Trond Skjæveland fra Sola Betong.

Terje Bakken fra Storegga Betong ble takket av som styreformann etter at han har vært aktiv i styret i 10 år og gikk derfor ut etter å ha nådd maksimal tid i styret. Vi takker Terje for strålende innsats for FABEKO og hele bransjen. Lars Haagen Børrud fra Skedsmo Betong ble valgt som ny styreleder etter Terje Bakken og Marianne Berge fra Ryfoss Betong er ny styremedlem.

Foto: Byggeindustrien