PDT- hva er det?

Det farer en digitaliseringsvind gjennom byggebransjen og betong blir en del av den. Maskinlesbar produktdokumentasjon møter vi hver dag når vi handler matvarer eller tar en flytur. Nå jobbes det med tilsvarende for betong. FABEKO følger det arbeidet som skjer med standarder for PDT- ‘Product data template’ for betong.

For at produktdata for betong skal kunne inngå i de digitale bygningsmodellene, må informasjonen utveksles i et format som kan håndteres i BIM og inngå i byggverkets digitale dokumentasjon. Det meste av denne informasjonen finnes allerede i kjøresedler, EPDer og andre produktdata. Utfordringen er at informasjonen ligger på mange ulike plattformer og i pdf- og andre filformater. Standard Norge har en gruppe som skal jobbe fram en mal for hvilken informasjon som kan/bør inngå for betong i en digital modell. FABEKO er representert i denne gruppen og vi vil støtte oss til medlemmenes innspill i denne prosessen. Kontaktperson i FABEKO er Espen Kurås

I første omgang vil det være informasjon som henvises til i NS-EN206 som vil inngå i den digitale PDTen. I tillegg vurderes det hvordan miljødata og produktdatablader kan lenkes inn i modellen.