Personopplysninger

Ny personvernlovgivning er innført. FABEKO har en personvernerklæring som beskriver hva FABEKO samler inn og hvordan denne informasjonen om besøkende på våre nettsteder brukes.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger vi registrerer om deg i forbindelse med foreningens arrangementer er; navn, epostadresse, firmanavn og mobiltelefonnummer. I tilknytning til arrangementer der det blir fakturert en deltageravgift, eller for fakturering av kostnader, registrerer vi også bedriftens fakturaadresse

Les mer om FABEKOs personvernerklæring her