NBs publikasjon om Lavkarbonbetong revideres

Norsk Betongforening publikasjon nr 37 som behandler lavkarbonbetong er under revisjon.

Lavkarbonbetong har blitt et begrep som har blitt brukt i en rekke sammenhenger og det har gjort at det er et behov for å revidere NBs publikasjon.

Denne publikasjonen ble utgitt i 2015 og er nå under revisjon da ønsker og behov fra brukerne har endret seg. Det er blant annet nye bindemidler som er tilgjengelig samt et behov for å justere klasseinndelinger.

Det forventes at et nytt høringsutkast er tilgjengelig etter sommeren 2019. Det ble gitt en informasjon om revisjonsprosessen under NBs Årsmøteseminar 25/4

Publikasjonen fra 2015 kan lastes ned hos NB her