Regionsmøte i dybden og høyden- med litt utsikt

FABEKOs møte for medlemmene i region Sør ble arrangert på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger 5 og 6 september. Dette møtet gikk bokstavelig både i dybden og i høyden.
Presentasjonene fra regionsmøtet kan lastes ned i denne artikkelen


I alt 62 deltakere fikk torsdag 5. september dybdeinnsikt i mange betongtemaer og diskutert felles muligheter og utfordringer. På fredag 6. september presenterte Øyvind Ellingsen fra Statens Vegvesen de store tunnelprosjektene i Stavangerområdet før han ledet deltagerne på befaring gjennom den 292 meter dype Ryfylketunnelen. Etter lunsj på Preikestolhytta dro de sprekeste til topps i vekslende (regn)vær til Preikestolen.
Presentasjonene fra regionsmøtet kan lastes ned via Dropbox

Program torsdag 5. september
1. Velkommen og Nytt fra FABEKO – Espen Kurås, FABEKO
2. Lavkarbonbetong – Utfordringer og muligheter med bruk av lavkarbonbetong og siste nytt fra NB publikasjon 37– Tom Fredvik, Norcem AS
3. Presentasjon av Yngres Betongnettverk (YBN), Hvordan skal vi få unge til å velge betongbransjen? Andreas Sjaastad, Veidekke ASA
4. Myter om betong – hva er fakta og hvordan bør betong markedsføres? – Vetle Houg, BUG
5. Klimapartner Rogaland, Prosjekt Klimapartnere Rogaland, Christian Herheim, Prosjektleder
6. Fiskeoppdrettsnæringen- mht betong som materiale – Tor Ole Olsen, Dr.techn.Olav Olsen AS
7. De assosierte medlemmers kvarter ved
7.1. Norcem, Dagfinn Meling – Nytt fra Norcem
7.2. Schwenk, Lars Busterud– Endringer i sementer fra Cemex til Schwenk
7.3. Branel, Søren Lodberg–Nytt fra Branel
8. Tilslagsmaterialer for betongformål, NB publikasjon 18 – Bård Pedersen, SVV
9. Hvordan forstå betong bestemmelsene i Prosesskode 2 – Bård Pedersen, SVV
10. Fabeko Gulvnorm – Espen Kurås, FABEKO
11. Vi konkurrerer med betongens miljøegenskaper, hva bør betongbedriftene gjøre og hva gjør FABEKO? Jan Eldegard Hjelle FABEKO