Regionsmøtene 2017

Så er FABEKOs regionsmøter 2017 historie!
Det har vært rekordstor interesse for regionsmøtene i år. Møtesteder har vært Holmen Fjordhotell i Asker (Region Øst), Bodø (Region Nord) Hitra (Region Midt-Vest) og Farris Bad, Larvik (Region Sør). Vi har hatt totalt over 220 deltagere fordelt på de fire regionene. Region Øst satte ny rekord med hele 77 deltagere på regionsmøtet!

Følgende forelesere som har bidratt med interessante foredrag:
Nejra Macic, Prognosesenteret
Ole Haugen, Ordføreren på Hitra
Tor Ole Olsen og Sindre Sandbakk, Dr. techn. Olav Olsen AS
Tomas Ramse Andersen, Nye Veier
Dan Arve Juvik og Ingebrigt Lereim, Mapei
Tom Fredvik, Tor Magnus Zachariassen og John Sunde, Norcem
Lars Busterud, Cemex
Wolfram Franke, Yara
Thomas Beck, Normet
Thomas Solli og Sven Tore Mersland, Pareto
Bjørn Arne Steinsland, Transportkompetanse
Tor Håkon Hovda, Ambulansetjenesten
Edvard Brygfjeld, Last Friday
Ove Eidsvåg, Bewi Group
Frode Skåttun, NorBetong (nå Veidekke)
Thea Vik Nordeide, NorBetong og YBN
Jan Eldegard Hjelle og Tommy Cielicki, FABEKO

Regionsstyrene har gjort en god jobb med god planlegging for å få til et variert faglig program og mange fine opplevelser. Det har vært valg i hvert av regionsstyrene med noen få endringer. Ny leder for Region Nord er Kristian Tingvold, Vesterålsbetong AS og for Region Sør er nå Trond Skjæveland, Sola Betong AS valgt som leder. Disse går inn etter Andre Johnsen, Nordland Betong AS og Johnny Christensen, Unicon AS. Takk til disse to som har gjort en fantastisk flott innsats!  Oversikt over regionsstyrene finner du her.

Også i år har de assosierte medlemmene bidratt til at regionsmøtene kan avholdes i en slik form ved at de har blitt en møteplass og hyggelig samling for våre medlemmer og leverandører i bransjen. Noen av disse har også bidratt med sponsing av arrangementene. Spesielt vil vi takke Mapei som var med å sponse RIB-turen til Saltstraumen og vårt nye assosierte medlem Bewi Group, Norcem og Sika som sponset RIB-turen til oppdrettsanleggene på Hitra.

FABEKO takker alle som har bidratt til at regionsmøtene har blitt en viktig møteplass for bransjen både faglig og sosialt. Vi takker spesielt alle de dyktige og inspirerende foreleserne, regionsstyrene som har planlagt møtene, assosierte medlemmer som har deltatt og bidratt og ikke minst våre ordinære medlemmer som har deltatt på møtene.