Regionsmøtet som gikk over grensen

FABEKOs regionsmøte for medlemmene i nord var i år lagt til Kiruna og samlet 46 deltakere fra medlemmer og assosierte medlemmer. I tillegg til et spennende faglig program var det satt av god tid til informasjon om den pågående byflyttingen, besøk på den store betongfabrikker hos LKAB og informasjon om bruk av malm/tungt tilslag i spesialbetonger.

Vi besøkte også Icehotel Jukkasjärvi der det etter en omvisning i den imponerende iskunsten også ble hyggelig middag.

Det faglige programmet:

1. Velkommen og Nytt fra FABEKO – Jan Eldegard Hjelle, FABEKO
2. Norsk Betongforeningens publikasjon NB 38 Fiberarmerte betongkonstruksjoner – Professor Terje Kanstad, NTNU
3. Trender og prognoser i Nord, Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret
4. + 5. Klima og miljø på betongstasjon med hovedvekt på slam og returbetong – Roar Vigre, Ølen Betong og Dan Arve Juvik, Mapei
6. Fremtidige løsninger rundt produksjon av sement, alkalier i betong, status prosjekt Cirkulus – Tone Østnor, Norcem

Presentasjonene kan lastes ned fra Dropbox

De som ønsker mer informasjon om tung betong kan laste ned rapporter fra LKAB