Seriøs betongtransport

NS-EN 206:2013+NA:2017 gjelder også for betongsjåfører. Standarden for betongproduksjon inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av denne standard.

Det stilles krav til dokumentasjon i form av; forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. I denne standarden stilles det også krav til kompetanse hos betongtransportører herunder båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Kompetanseklassen BT gjelder for sjåfør på betongbil, slik som kompetansebeviset for Sjåføren Sjur. FABEKO har som mål at alle betongbilsjåfører skal tilfredsstille kravet gjennom effektive opplæringsprogrammer. Betongopplæringsrådet har definert hva sjåførene skal kunne og hvilke krav som stilles til kursarrangør. Norsk Betongforening arrangerer (A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Påmelding gjøres gjennom nettsiden www.betong.net