Sett av steder og datoer for høstens regionsmøter

FABEKO inviterer medlemmer og assosierte medlemmer til høstens regionsmøter. Sett av de følgende datoer i kalenderen:

06/09/2018 – 07/09/2018 Region Sør, sted: Kristiansand
12/09/2018 – 14/09/2018  Region Nord, sted: Sommarøy i Troms
26/09/2018 – 28/09/2018 Region Øst, sted: Kongsberg
01/11/2018 – 02/11/2018 Region Midt-Vest, sted: Bergen

Følg med i kalenderen