Sikker betongpumping

FABEKO setter sikkerhet på arbeidsplassen høyt. Vi har som mål å ha null ulykker og statistikken så langt er god. Vi fremmer sikkerhetsopplæring for de som hver dag styret store og tunge mobile betongpumper ute på bygge- og anleggsplassene i hele landet. Når du ser et kompetansebevis i klasse PO, vet du at du ser en sikker sjåfør og pumpeoperatør.

Betongopplæringsrådet har definert hva som er nødvendig kompetanse for pumpeoperatører herunder kunnskap om sikkerhet. De operatørene som har gjennomført og bestått A0S kurs får tildelt kompetansebevis i klasse PO, slik som for Pumperen Pål. Dette sikkerhetskurset gjelder for båndbilsjåfører og pumpeoperatører som tidligere har gjennomført A0-Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør.
FABEKO mener at et kompetansebevis i klasse PO langt på veg møter de krav som stilles for sikkerhetskurs for de byggeplassene betongpumpene skal brukes på. Det som naturlig kommer i tillegg er informasjon om de spesielle forholdene som noen ganger gjelder for enkelte byggeplasser, som for eksempel arbeid nær høyspent. Når du ser et kompetansebevis i klasse PO, vet du at du ser en sikker sjåfør.
Norsk Betongforening arrangerer (A0S) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Påmelding gjøres gjennom nettsiden www.betong.net