Sikkerhet ved betongleveranser

FABEKO slutter seg til arbeidet for å oppnå en skadefri bygg- og anleggsnæring. Sikre betongleveranser er en viktig del av dette og i  artikkelen i Byggeindustrien 4-2020 gir vi råd om hvilke forhold som bør være avklart mellom betongleverandør og entreprenør.

Sikkerhet ved betongleveranser kan dokumenteres ved

  • Mobilt betongpumpeutstyret har gyldig godkjenningsoblat fra FABEKOs Kontrollordning
  • Betongsjåfører og betongpumpeoperatører har relevant kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet
  • Betongsjåfører og betongpumpeoperatører har kursbevis fra gjennomført sikkerhetskurs kalt «FAREBLIND«

Artikkelen kan leses her