Slik vil vi bidra til feilfrie betonggulv

FABEKOs medlemmer ønsker å bidra til feilfrie betonggulv og fornøyde kunder. Vi har nå tatt fram to veiledere som vi håper kan være betongprodusentenes bidrag til gode betonggulv.

Det er dessverre mange klagesaker knyttet til gulv som har sin årsak i ulike forventninger til sluttresultatet. Betongleverandørene vil gjerne skape et godt utgangspunkt med valg av riktig betongtype med riktige egenskaper i gulv. Dette er bakgrunnen for at vi utgir «FABEKOs Gulvnorm» som vi håper skal sikre en god dialog mellom betongprodusent og utførende entreprenør.

Vi har lagt vekt på å gjøre denne gulvnormen så kort som mulig uten å miste de viktigste avklaringene. Å ta utgangspunkt i den innholdsrike Norsk Betongforenings publikasjon nr 15 om betonggulv som er på over 130 sider, ned til FABEKOs Gulvnorm på 2 sider er selvfølgelig en utfordring. Vi håper du er fornøyd og kan bruke den i ditt daglig arbeid.

FABEKO har i tillegg utgitt en intern veileder til betongprodusentene som forklarer hvordan de kan produsere betong i henhold til kravene i Norsk Betongforenings publikasjon nr 15 (NB15) med tema betonggulv, gulv på grunn og påstøp, siste utgave i 2018. De to veilederne bør sees i sammenheng men brukes for ulike målgrupper.

For flere detaljer viser vi til Norcems trykksak «Flytende betonggulvgulv» som ble utgitt i 2018.

NB15 må gjøres bedre kjent hos både rådgivende ingeniør, utførende, betongprodusenter og materialleverandører. Denne viktige publikasjonen kan lastes ned gratis av NBs personlige medlemmer på www.betong.net. NB15 beskriver hvordan betonggulv skal prosjekteres og utføres for å sikre den kvaliteten som forventes i ulike bruksområder. Publikasjonen er et svært viktig verktøy for både prosjekterende, utførende og materialleverandørene og ligger til grunn for begge FABEKOs veiledninger om gulvbetong.

De av FABEKOs medlemmer som ønsker å distribuere FABEKOs Gulvnorm med sin egen grafiske profil, har mulighet for dette ved å kontakte FABEKO.

FABEKOs Gulvnorm for bruk sammen med kunden kan lastes ned her
FABEKOs interne veiledning for produksjon av gulvbetong lastes ned her
Norcems trykksak Flytende betonggulv kan lastes ned her
NB 15 kan kjøpes her (gratis for NBs personlige medlemmer)