Sommerspørsmål om betong

Klarer du å finne riktig svar på dette spørsmålet om betong? Hvor mye bruker hver av oss? Nest etter vann er betong det «materialet» vi bruker mest av her i verden. Betong brukes til produksjon av energi, til broer, i tunneler, for å sikre vannforsynlig og til å frakte bort avløpsvann.


Vi bruker betong i hus og hytter, i parkeringsanlegg, i jernbaneanlegg, i forsvarsbygg, til vindmøller, til lakseoppdrett og til flyplasser, kaier og alt annet som omgir oss. Selv trehus er avhengig av betong for å stå støtt og sikkert.
– Dersom vi beregner mengden produsert betong i tonn per innbygger i Norge og sammenligner dette med vekten av en VW e-Golf. Utgjør denne betongmengden per innbygger:
• 2 stk VW e-Golf?
• 10 stk VW e-Golf?
• 50 stk VW e-Golf?

Delta i Teknas sommerkonkurranse.

Se video her