Status for arbeidet med krom

FABEKO er en av deltagerne i prosjektet som har som mål å etablere nye regler som sikrer mer gjenbruk av betong og restprodukter fra byggebransjen. En av hindringene har vært grenseverdien for krom i betong og mange har ment at denne er satt for strengt. Miljødirektoratet har i november revidert faktaarket M-14 (2013) og har inntil videre hevet den veiledende grenseverdien for seksverdig krom i betong fra 2 til 8 mg/kg.

Med den nye grenseverdien på 8 mg/kg mener FABEKO at størstedelen av betongavfall tilfredsstiller kravene og kan brukes til nye bygg- og anleggsarbeider. Forutsetningen er at betongen ikke er forurenset med andre stoffer eller materialer som gjør at grenseverdiene ikke overholdes.

Her er en status for prosjektet i desember 2019:
Prosjektet som ledes av NGI og SINTEF, er i full gang med arbeidet og har snart fått satt opp ferdig felttester hos både Lindum og AF Decom.
Prosjektet har hentet inn mye data på innhold av krom 6 i rivebetong og sitter på en del prøvemateriale. Prosjektet har dessverre møtt på noen utfordringer som gjør at det ligger litt bak skjema. Det har vært ganske utfordrende å hente inn prøvemateriale som er sporbart (hvor det kommer fra og hvor gammelt) samt å få inn nok rivebetong som har høyt nok innhold av seksverdig krom. Dette har gjort at oppstart av laboratorieforsøkene er utsatt til januar 2020. De vil også begynne å hente inn prøvemateriale av betongslam og sette opp disse testene i januar/februar 2020.

I Miljødirektoratets reviderte faktaarket M-14 (2013) er den veiledende grenseverdien for seksverdig krom i betong i november 2019 hevet fra 2 til 8 mg/kg. Miljødirektoratet har uttalt at grenseverdien fortsatt er en midlertidig verdi og at den endelige grenseverdien ikke vil settes før de har mer grunnlag på plass. Dette prosjektet vil dermed har stor påvirkning på den endelige vurderingen av grenseverdien. I prosjektet så vil vi se på det totale bildet der utlekking av seksverdig krom fra betong med både høyt og lavt innhold av seksverdig krom vil bli vurdert.

Rett håndtering og disponering av avfallsbetong (både rivebetong og betongslam) er en viktig del av prosessen mot en sirkulær økonomi og for at vi skal få en mer bærekraftig avfalls- og ressurshåndtering.

Vi ser frem til å jobbe videre med prosjektet i 2020