Stor interesse for lavkarbonbetong

Vi ser at mange utbyggingsprosjekter viser stor interesse for å ta i bruk nye betongløsninger med lavere utslipp av CO2. FABEKO blir ofte kontaktet for å gi bransjenøytral informasjon om tilgjengelighet av lavkarbonbetong, dokumentasjon av miljøegenskaper og andre tekniske forhold.


Tilrettelegging for bruk av lavkarbonbetong
Fra tidligere er det stilt spørsmålstegn ved lavkarbonbetongens egenskaper ved vinterforhold og om bruk av de nye betongtypene vil påvirke framdrift i betongarbeidene. Et eksempel er møte med prosjektledelsen for Fornebubanen denne uka. NBs Cecile Hagby fikk en henvendelse fra prosjektledelsen og samlet prosjekteringsteamet, Sverre Smeplass og FABEKO til et møte for å utveksle erfaringer med lavkarbonbetong og for å diskutere hvordan utbygger kan legge til rette for lavkarbonbetong i det store infrastrukturprosjektet. De skal bygge banen fra Majorstua til Fornebu og har estimert betongforbruket til rundt 200.000 m3 med oppstart i 2020. Sprøytebetong i tunnelene utgjør en stor del av betongforbruket og prosjekteringsteamet var spesielt interessert i hvordan de kan benytte lavkarbon-sprøytebetong. Statens Vegvesen har i juni 2019 utgitt en oppsummerende rapport (nr 391) «Sprøytebetong med redusert karbonavtrykk».

Ikke spesielt komplisert med lavkarbonbetong
En stor andel av betongforbruket til byggingen av Fornebubanen går inn i relativt massive konstruksjoner der det er naturlig å benytte betongtyper som utvikler lav varme i herdingen med tilstrekkelig sikring av herdeforholdene. Prosjektledelsen var beroliget av at de fleste av konstruksjonene i prosjektet ligger godt til rette for bruk av lavkarbonbetong uten at det vil påvirke framdrift i vesentlig grad.

Revisjon av NBs publikasjon om lavkarbonbetong
Sverre Smeplass representerte NBs publikasjonskomite i møtet og ga deltagerne et godt innblikk i mulighetene med lavkarbonbetong men han påpekte behovet for flerfaglig prosjektering for å sikre at prosjektet når både gode miljømessige, økonomiske og tekniske robuste løsninger. NBs publikasjon om lavkarbonbetong kommer i ny versjon i løpet av høsten 2019 og vi anbefalte at Fornebubanen tar i bruk denne publikasjonen.

Fornebubanen- et bærekraftig prosjekt
Prosjektet har 100 år som styrende levetid for konstruksjonene som skal bygge flere stasjonsanlegg under bakken- i betong. De stiller også strenge HMS-krav og vil benytte «HMS-REG» som dokumentasjonsverktøy i prosjektet. FABEKO presenterte Kontrollordningen for betongpumper og ba om at utbygger etterspør dokumentasjon av pumpeutstyr i henhold til denne ordningen.