Stor interesse for regionsmøtet i Bodø!

FABEKO med sitt regionsstyre har gleden av å invitere medlemmer og assosierte medlemmer velkommen til regionsmøte for Region Nord i Bodø 6. – 8. september. Her er det ennå mulighet til å melde seg på da tidsfristen for påmelding er 14. august. Det kan lønne seg å sikre seg plass!

Vi møtes på kvelden onsdag 6. september til et hyggelig samvær med fiskesuppe på hotellet.

Møtet holdes torsdag med program som inneholder faglig- og annen nyttig oppdatering.

Vi starter opp med presentasjon fra ny daglig leder i FABEKO, Jan Eldegard Hjelle og Tommy Cielicki, teknisk sjef med en kort info om FABEKOs aktiviteter. Videre har vi et bredt og variert program med aktuelle saker som tar for seg bl.a. miljøspørsmål i forbindelse med betongproduksjon, Norcem vil orientere om nytt web-basert kvalitetsrapporteringssystem samt en oppdatering om sementtyper og bruk av flygeaske. Videre vil vi få orientering om miljøvennlig betong i kalt klima og styring av varmeutviklingen i betong. Tilgangen til flygeaske er begrenset i nord. Vi vil se på alternative løsninger til bruk av flygeaske ved hjelp av en ny type retarder. Vi får videre en oppdatering om temaet transport med blant annet kjøre- og hviletid og lastbegrensninger, presentasjon av en ny veiledning for betonggulv basert på NB 15 og til slutt vil vi se at betong faktisk bidrar positivt til miljøet gjennom BETONGløftet. Deltagerne på regionsmøtet vil få anledning til å bli med på RIB-tur til Saltstraumen for å se denne når strømmen er på det sterkeste. På kvelden blir det felles middag.

Fredag blir det hjemreise.

Se program med påmeldingsmulighet her.