Stor suksess for FABEKOs forsikringsordning

I 2017 takket så mange som 77 % av alle som fikk tilbud gjennom FABEKO sin forsikringsordning «JA» til å være med. Ordningen er nå veletablert og har så langt vært en suksess for medlemmene. Gjennomsnittlig besparelse var i 2017 mellom 20-30 %

FABEKOs rundt 180 betongfabrikker benytter rundt 1000 betongbiler og rundt 350 betongpumper. For en bransjeforening som representerer så store verdier og så stort ansvar, er det viktig å prøve å utnytte stordriftsfordelene med å få frem gode forsikringsordninger.

Samarbeidsavtale med Pareto Forsikringsmegling

FABEKO har inngått samarbeidsavtale med Pareto Forsikringsmegling AS som vi håper at skal sørge for at medlemmene skal oppnå gode og rimelige forsikringspremier. Pareto Forsikringsmegling AS har utviklet et eget forsikringskonsept for forbund og forening og de har i dag mange av de store bransjeforeningene i NHO og frittstående kjeder/foreninger som kunder. Med at Pareto Forsikringsmegling AS er så store på forbund/foreningsmarkedet kan de utnytte markedskreftene maksimalt. Pareto Forsikringsmegling AS vil få frem tilbud både for personforsikringene og skadeforsikringene og alt er basert på frivillighet. Det har vist seg at premienivået på den fremforhandlede yrkesskade/fritidsulykkeforsikringen og gruppelivsavtalen er svært konkurransedyktig

I nærmeste fremtid vil vår samarbeidspartner på forsikring, Pareto Forsikringsmegling AS ta kontakt med medlemsbedriftene innenfor FABEKO for en nærmere informasjon.

Vi vil igjen presisere at ved å engasjere Pareto Forsikringsmegling AS kun innebærer at de skal få frem et forsikringstilbud som dere da står fritt til å akseptere. Vi håper dette kan være til nytte for medlemmer i FABEKO og FABEKOs Pumpegruppe

Kontaktperson er Thomas Solli

Pareto Forsikringsmegling AS

Dir:   99 60 84 01

E-mail: thomas.solli@pareto.no