Store mangler i materialrapport til departementet

Rapporten «Lavutslippsmaterialer i bygg – Barrierer og muligheter», utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er full av mangler. Den bør derfor sees bort fra og oppdraget utlyses på nytt, skriver Betongelementforeningen i brev til departementet. FABEKO mener brevet fra Betongelementforeningen påpeker store faglige hull i rapporten fra NIBIO og CIVITAS.

Klima- og miljødepartementet må selv vurdere hvilken status de vil gi rapporten og om de trekker den tilbake. FABEKO mener de store manglene bør føre til at departementet setter ut et nytt oppdrag. Der må de lykkes i å identifisere og foreslå tiltak som bygger ned de reelle barrierene mot gjennomslag for bruk av lavutslippsprodukter i byggenæringen. Det forutsetter at flere deltar i arbeidet for å sikre at alle muligheter utnyttes.

Se artikkel på bygg.no

Se brevet fra Betongelementforeningen

Rapporten  fra NIBIO/CIVITAS