Trenger du nytt brukerkurs for EPD-verktøyet?

Etterspørselen etter EPDer øker jevnt og FABEKOs medlemmer kan selv utarbeide miljødeklarasjoner ved å bruke bransjens eget EPD-verktøy. Trenger bedriften din et kurs i bruk av det web-baserte EPD-verktøyet? Send snarest en melding til Jan om ditt kursbehov så skal FABEKO sette opp nytt brukerkurs. Vi ønsker å samle flest mulig deltakere for å holde kurskostnaden nede for medlemmene.

FABEKO betaler brukerlisensene for alle medlemsbedrifter og det er LCA.no som eier verktøyet som ble utviklet av Østfoldforskning. Verktøyet er godkjent av stiftelsen EPD-Norge som har satt følgende betingelser for å benytte det for utarbeidelse av EPDer:
– Brukerne skal ha gjennomgått et en-dags kurs for å få brukerlisens
– Bedriften skal ha 2 brukere for å signere hver EPD (intern kontroll)
– Bedriften skal registrere minimum 1 EPD hos EPD-Norge (ekstern kontroll)

I praksis har vi sett at små bedrifter har samarbeidet med andre betongbedrifter for å oppnå signatur fra 2 personer i de tilfellene de selv kun har en person med gjennomført kurs. Dette er også akseptert av EPD-Norge.