Tommy og Jan nye æresmedlemmer i Norsk Betongforening

På Norsk Betongdag 19. oktober 2017 ble Tommy Cielicki fra FABEKO og Jan Karlsen i Kontrollrådet utnevnt som nye æresmedlemmer i Norsk Betongforening.

«Jeg er heldig som har fått muligheten til å jobbe med betong i veldig mange år både gjennom Betongforeningen og FABEKO. FABEKO bør få en del av denne æren fordi de har latt meg jobbe mye med Betongforeningen. Jeg vil spesielt takke alle som har vært positive og bidratt til alle faglige møter, og jeg vil også takke medlemsgruppene i Betongforeningen som gjør en kjempejobb, sa Tommy etter utdelingen.

Vi gratulerer Tommy og er glad for at NB setter pris på det arbeidet som gjøres for foreningen og betongen

Jan

på vegne av FABEKO og alle Tommys betongvenner

Les mer i artikkel på bygg.no

Foto:  /Byggeindustrien