Utdeling av innsatspriser på Betongpumpedagen 2018

FABEKOs pumpegruppe ønsket å hedre de i bransjen som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for at betong pumpe bransjen er der den er i dag. Kriteriene for å få en slik pris er at vedkommende må ha jobbet med betongpumper i minimum 25 år eller ha gjort en ekstraordinær innsats for pumpebransjen helt fra starten av.

De ble hedret med diplom og Fabeko pin til stor jubel fra de ca 140 deltagerne på pumpedagen.Vi er meget stolte av disse seriøse og dyktige folkene og det er ingen tvil om at denne bransjen tar sitt virke på alvor.

Glenn Trandum mottar pris fra Pumpegruppens styreleder Stein Hov
Olav Kvarberg, Kolstad Betongpumping AS
Brødrene Rune og Tore Rolland samt Arnstein Gjerde, Gjerde Betongpumping AS
Kjell Kristiansen, Kristiansen Betongpumping AS

 

Kjell Tore Karlsrud, Sten Kristiansen og Reidar Michelsen, Karlsrud Betongpumping AS

 

Roy Brusveen, NOBI Voss AS

Ulf Roger Thoresen, Betongtransport Øst AS

Bjørn Flataune, NorBetong Pumping AS

De som ikke var til stede for å motta spesiell innsatspris eller for lang fartstid med pumping var Atle Berge fra Ølen Betong og firkløveret Kent Bull, Tom Ola Bull, Lars Haugen og Frank Kolby fra T.O.Bull Betongpumping AS.