Uredd rasteplass

Utnytt Byggutengrenser og FABEKO som informasjonskilder

FABEKO samarbeider tett med Byggutengrenser for å formidle de grenseløse mulighetene med betong. Utnytt Byggutengrenser og FABEKO ved å lenke din egen bedrifts hjemmeside opp mot Byggutengrenser og FABEKO

Vi ønsker å knytte sammen alle fabrikkbetongbedriftene med aktivitetene i Byggutengrenser. FABEKO har fra 2014 inngått en kollektiv avtale med Byggutengrenser for alle våre medlemmer. Det betyr at FABEKO dekker de årlige avgiftene i Byggutengrenser på vegne av alle medlemsbedriftene. For at vi skal få fullt utbytte av dette samarbeidet, håper vi at alle våre medlemmer lenke sine egne hjemmesider opp mot både Byggutengrenser og FABEKO.

FABEKO oppdaterer nå våre hjemmesider og vil legge inn lenker til flere interessante web-sider. De som besøker oss på nett får dermed enda mer informasjon om flotte bygg og anlegg i betong, dagsaktuelle saker og tilgang på en rekke artikler om betong. Vi håper alle våre medlemmer gjør det samme slik at vi i fellesskap kan fremme betongens gode egenskapene.

Byggutengrenser har justert logo og vi ber derfor om at følgende lastes ned og benyttes: www.byggutengrenser.no

FABEKOs logo er det samme og kan lastes ned og benyttes: www.fabeko.no