Veien til kompetansebevis

Fra tid til annen får FABEKO, Norsk Betongforening eller Betongopplæringsrådet henvendelser fra bedrifter og/eller personer som har gått på A-kurs og som etterlyser kompetansebevis. Noen ganger viser det seg at forsinkelsen skyldes mangler i personinformasjonsskjema. For å sikre en effektiv saksbehandling, har vi  laget en liste over punkter i vegen fram til kompetansebevis.

Vi minner om at det er denne rekkefølgen som må følges:
1. Arbeidsgiver avdekker interne kursbehov etter gjeldende forskrifter og kompetanseregler i betongstandarden NS-EN 206:2013+NA:2014. Se for øvrig FABEKOs veiledning til bruk av denne standarden
2. Betongopplæringstrådets krav til kompetanse for betongproduksjon og -transport er tilgjengelig på deres nettside: www.betongopplaering.no
3. Kursdeltager melder seg på kurs via Norsk Betongforening www.betong.net
4. Kursdeltager får tilsendt informasjon om kurset med personopplysningsskjema vedlagt
5. Kursdeltager fyller ut personinformasjonsskjema i samarbeid med arbeidsgiver
6. Arbeidsgiver signerer personinformasjonsskjema
7. Kursdeltager tar med signert personinformasjonsskjema til kursstart og gjennomfører kurs med eksamen
8. Kursarrangør går gjennom personinformasjonsskjema, eksamensbesvarelse og gir tilbakemelding til kursdeltager og til Betongopplæringsrådet
9. Betongopplæringsrådet behandler deltagers utdanning, praksis og eksamenbesvarelse og utsteder kompetansebevis i den relevante klassen dersom Betongopplæringrådets minimumskrav er tilfredsstilt
10. Betongopplæringsrådet gir tilbakemeldinger til kursdeltager dersom det er mangler i forhold til kravene til kompetansebevis

De som deltar på A0- og A0S-kurs er som oftest sjåfører som ikke daglig jobber i et kontormiljø. Vi anbefaler derfor at arbeidsgiver og kursdeltager i fellesskap i god tid før deltageren drar på kurset, sørger for utfylling av- og signatur på personinformasjonsskjema.