Veikart for klimanøytral konkurransekraft

FABEKO er i kontakt med våre nordiske bransjekollegaer for å utveksle ideer for hvordan vi kan formidle faktabasert informasjon om miljøinnovasjon innen betong. I denne uka var vi på besøk hos Svensk Betong og fikk innblikk i hvordan de har arbeidet med klima- og miljøtemaer. Vi har lånt noen av de publikasjonene de bruker i dialogen med myndigheter og kunder.

Vi synes innholdet i de følgende svenske publikasjonene er godt og deler gjerne disse med våre medlemmer og bransjekollegaer:

Veikart for klimanøytral konkurransekraft – Betongbransjen (FÄRDPLAN)

Betong og klima

Klimaforbedret betong