Velkommen til betongens minibranndag

Et raskt søk på nettet kan tyde på at tre er mer brannsikkert enn betong. Dette kan vel ikke stemme?

Hva er gjort av tester og er resultatene og er de gode nok til at tre kan konkurrere med betong?

Styret i Brannvernsamarbeidet Mur og Betong (BMB) inviterer til en samling på Lysaker 19. april kl 10-12. Les invitasjon og program her

Dr Ing. Nils Erik Forsen fra Multiconsult presenterer de testresultater som foreligger. Minibranndagen er åpen for alle FABEKOs medlemmer og assosierte medlemmer

Du må imidlertid melde deg på innen 16. april ved å fylle ut dette skjemaet