Velkommen til FABEKOs miljø- og sikkerhetsdag

Siste nytt innen miljø og sikkerhet
I løpet av denne mandagen 11. november får ledere i betongbedriftene en oppdatering på siste nytt innen miljø- og sikkerhetsforhold i bransjen. Målgruppen er daglige ledere samt andre som har miljø- og sikkerhetsansvar i bedriftene. Møtet er tilrettelagt for FABEKOs medlemmer og assosierte medlemmer inkludert medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe.

Stikkord
FABEKO vil løfte fram det som er beste praksis for behandling av bedriftenes miljøforhold. I år har vi supplert miljøtemaene med innlegg som løfter fram tiltak som øker sikkerhet. Stikkord for dagen er:
– gjenbruk av betong og betongslam
– løsninger for kromat i betong
– miljøløsninger i styringssystemer
– tiltak for å unngå alvorlige ulykker

FABEKO dekker deltakerkostnader
FABEKO ønsker at miljø- og sikkerhetsdagen skal ha stort oppmøte for med dette å kunne spre informasjon om beste praksis til flest mulig medlemmer. FABEKO dekker derfor kostnadene for deltagelse på arrangementet på Meet Ullevaal.

Det kreves imidlertid påmelding på nett innen mandag 4. november kl 12.00.

Les mer om programmet her