Vi er tilgjengelige- men ikke på det vanlige kontoret

Vi i FABEKO gått over til å gjennomføre aktivitetene fra hjemmekontor inntil videre. Vi fortsetter foreningens oppgaver men går blant annet over til web-baserte møter gjennom Microsofts «Teams-funksjon». De som deltar i møtene bør bruke egnede hodetelefoner for å redusere støy under møtene.

Forøvrig treffes vi på epost og mobiltelefon. Du finner oss her