Vi vil synliggjøre betong

Byggutengrenser, Betongelementforeningen og FABEKO samarbeider for å sikre kunnskapsbaserte og rettferdige konkurranseforhold for betong. De tre foreningene jobber nå fram felles planer for å vise hvordan ny betong bidrar til mer klimavennlig bygging. Vi vil sikre at betongløsninger synliggjøres og deltar i konkurransen om nye bygge- og anleggsprosjekter på lik linje med andre materialer.

Vi mener at konkurranse på likeverdige betingelser for alle materialer, vil sikre høy innovasjonsgrad for både betong og andre konkurrerende løsninger.

Hovedmålene med samarbeidet er å
1. få gjennomslag for felles næringspolitiske saker
2. sikre kunnskapsbasert konkurranse om leveransene
3. styrke bedriftenes kompetanse og endringsevne;

For å nå disse målene er det naturlig å benytte nettverk inn mot NHO, BNL, Byggevareindustrien og Norsk industri i tillegg til å jobbe sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner.

Handlinger nå
Planlegging- og detaljering av handlingene innenfor disse overordne målene, skjer i løpet av vinteren og våren 2020. FABEKO vil presentere noe av dette innholdet under Fabrikkbetongkonferansen i begynnelsen av april.

En del av arbeidet er å styrke bedriftenes kompetanse for å kommunisere egenskapene for betong. FABEKO arrangerer derfor et eget seminar rundt dette 1. april fra 1200 til 1700.

Kontakt Jan Eldegard Hjelle for mer informasjon om arbeidet