Vinnerne skal ut å fly i vindtunnel

FABEKO inviterte medlemmene til tidlig påmelding til Fabrikkbetongkonferansen 1.-2. april. Det er i alt 86 påmeldte innen utgangen av februar og vi lovet å trekke ut fine premier blant disse tidlig påmeldte. Vi har trukket ut tre vinnere som skal ut å fly i vindtunnel på Gardermoen. Er du blant disse?

De tre vinnerne fra Unicon, NorBetong og Leimro er nå kontaktet og gavekort til flyving i vindtunnel blir utlevert 1. april.

Har du også lyst å prøve?

Vi trekker enda en ny vinner blant deltakerne på fellesmiddagen 1. april. Da må du melde deg på innen 18.mars.

Se hva vinnerne kan se fram til