Ytelseserklæring på betong.

Det kan ikke utstedes ytelseserklæringer for fabrikkbetong.

Det er flere som lurer på dette og vi benytter muligheten til å sette ned noen av de punktene vi har notert oss etter samtale med Jan Karlsen i Kontrollrådet:

Ytelseserklæringer knyttes ofte sammen med CE-merking og kan kun utstedes for byggeprodukter der det finnes en harmonisert standard.
For fabrikkbetong finnes det ikke en harmonisert standard og det er derfor ikke mulig å utstede en ytelseserklæring.

Det nærmeste vi kommer en ytelseserklæring er kjøreseddelen som er bygget på den europeiske betongstandarden EN 206 og som vi bruker i Norge.
For å dokumentere betong som byggemateriale i Norge er vi underlagt Forskrift om dokumentasjon av byggevarer som for oss i praksis innebærer sertifisering av produkter og produksjon.
I Norge dekker Kontrollrådets sertifisering det dokumentasjonsbehovet som stilles i denne forskriften.

For visse typer betong varer og betongelementer finnes det imidlertid harmoniserte standarder.