FABEKO vil  formidle gode løsninger med plasstøpte betonggulv på grunn og etasjeskillere. Målet er at både rådgivere og entreprenørene kan utnytte de potensialene som ligger i estetisk- og teknisk gode løsninger med reduksjon av miljøbelastninger og kostnader.

Forskere fra ZEN (Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer) ga i 2020 ut en rapport med tittelen»Klimagasskrav til materialbruk i bygninger». Der foreslår de flere punkter for å nå mål om reduksjon av klimagassutslipp:

  • Redusere byggearealet og dermed behovet for materialer
  • Vurdere rehabilitering av eksisterende bygg framfor å bygge nytt
  • Velge materialer med dokumentert lavere utslipp i miljødeklarasjoner (EPD)
  • Bygge lettere konstruksjoner
  • Velge lokale materialer som gir mindre utslipp fra transport
  • Velge robuste materialer med lengre levetid, som gir mindre behov for utskifting
  • Kreve avfallsfrie, fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser og etterspørre elektriske anleggsmaskiner

Dette jobber vi med i betongindustrien hver dag. Vi gir i undertemaer eksempler med tilgjengelige betongløsninger som viser hvordan flere av forskernes forslag blir fulgt med innovative plasstøpte betongdekker.

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer