FABEKO vil  formidle gode løsninger med plasstøpte betonggulv på grunn og etasjeskillere. Målet er at både rådgivere og entreprenørene kan utnytte de potensialene som ligger i estetisk- og teknisk gode løsninger med reduksjon av miljøbelastninger og kostnader.

Se FABEKOs digitale presentasjon via denne lenken

Forskere fra ZEN (Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer) ga i 2020 ut en rapport med tittelen”Klimagasskrav til materialbruk i bygninger”. Der foreslår de flere punkter for å nå mål om reduksjon av klimagassutslipp:

  • Redusere byggearealet og dermed behovet for materialer
  • Vurdere rehabilitering av eksisterende bygg framfor å bygge nytt
  • Velge materialer med dokumentert lavere utslipp i miljødeklarasjoner (EPD)
  • Bygge lettere konstruksjoner
  • Velge lokale materialer som gir mindre utslipp fra transport
  • Velge robuste materialer med lengre levetid, som gir mindre behov for utskifting
  • Kreve avfallsfrie, fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser og etterspørre elektriske anleggsmaskiner

Dette jobber vi med i betongindustrien hver dag. Vi gir i undertemaer eksempler med tilgjengelige betongløsninger som viser hvordan flere av forskernes forslag blir fulgt med innovative plasstøpte betongdekker.

Last ned FABEKOs veileder som pdf

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer