Bobledekker er et betongdekke som er konstruert for å redusere betongmengde i dekkekonstruksjonen i bygget. Det vil si at du kan spare vekt og redusere miljøavtrykket. Det omtales også med betegnelsen biaksiale hulldekker.

Bruksområde: Bobledekker er en spesiell type plattendekker som brukes som etasjeskiller i store bygg. Dette produktet består av betong, armering og store plastkuler, noe som gir langt lavere vekt enn ved vanlige betongdekker.

Effektivt: Et typisk bobledekke prefabrikkeres i 7 cm tykke elementer på 2,4 x 9 meter eller lengre. Disse blir fraktet til byggeplassen, montert og støpt sammen til ett ferdig dekke på stedet. Med bobledekker bruker du opptil 35% mindre betong i dekket uten vesentlig reduksjon i bæreevne og stivhet.
Den lave vekten gir mulighet for store golvflater uten forstyrrende søyler og stor fleksibilitet i forhold til innredning og romløsninger. Når vekten reduseres, vil også behovet for fundamentering av grunnen reduseres.
Bobledekker gir også muligheter for store utkraginger og utformingsfleksibiliteten er høy.

Fordeler med bobledekker:

  • Det fungerer som et vanlig flatdekke som spenner i 2 retninger.
  • Plastkulenes funksjon er å redusere betongmengde og dermed også vekt, uten vesentlig reduksjon i bæreevne og stivhet.
  • Ved å legge plastkuler i et armeringsnett, oppnås en optimalisert betongkonstruksjon, hvor kreftene fritt fordeles i 3 dimensjoner.
  • Det gir stor frihet med henhold på arkitektonisk uttrykk, søyleplassering, spennvidder og utkraginger
  • Det reduserer kostnadene ved fundamentering på grunn av lavere vekt
  • Det trengs ingen underliggende bjelker
  • Det gir mulighet for skreddersydde elementer opp til 30 m2 som monteres hurtig på byggeplassen.