Beregninger av bæresystemets miljøegenskaper kan gjøres på mange måter –  komplisert eller forenklet. De smarte løsningene kan imidlertid ligge rett foran oss dersom vi systematiserer de miljøtiltakene som teller mest. Vi har etablert det vi kaller ‘den enkle miljøformelen’ som kan brukes som en liten huskeliste underveis i både prosjektering og utførelse.

Kort sagt kan de følgende tiltakene føre oss til et bæresystem med lavest mulig klimabelastninger pr år:

  • Bruk lavkarbonbetong med lave klimagassutslipp pr enhet som brukes
  • Bruk smart design og ikke flere enheter (m3) enn det som trengs for å nå de funksjoner som er ønsket
  • Bruk smart design som gir stort utnyttbart areal eller høy annen funksjonsverdi
  • Velg løsninger som har lave klimagassutslipp og lavt vedlikeholdsbehov i hele levetiden
  • Bruk løsninger som kan gjenvinnes og ombrukes uten vesentlige miljøbelastninger
  • Bruk løsninger som gir lang levetid

Den enkle miljøformelen for lavest mulig klimagassutslipp pr år blir dermed:

klimagassutslipp pr enhet av materialene som brukes
x
antall enheter vi trenger for å nå de funksjoner som er ønsket

+ klimabelastninger fra bruk i hele levetiden
+ klimabelastninger fra rivning og gjenbruk
= klimagassutslipp i hele levetiden
dividert med antall år levetid.

Den enkle miljøformelen gir et uttrykk for klimagassutslipp pr år

De viktigste grepene

De viktigste grepene for å oppnå størst mulig bærekraftig bygging er:
• å bygge med lavest mulig miljøbelastning pr m2 bygg, meter bru etc
• å bygge for lengst mulig levetid og dermed lavest mulig belastning pr år

Du kan bygge med betong i mange ulike typer dekksystemer. Hver av konseptene har ulike fordeler tilpasset krav til estetikk, framdrift, økonomi og krav til miljø samt muligheter i teknisk dimensjonering. Se nærmere beskrivelse av de ulike dekkesystemene.

Publikasjoner

Norsk Betongforening har utviklet flere publikasjoner som beskriver hvordan vi kan utnytte de mange tekniske mulighetene med betong. Noen av disse publikasjonene er listet her og kan lastes ned via betong.net
• NB15 Betonggulv, gulv på grunn, påstøp
• NB37 Lavkarbonbetong
• NB38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner